• تاریخ:دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
ارتباط با دهیار

مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: اکبر مارزی زاده
  • متولد: ۱ /۱۱ / 1371
  • میزان تحصیلات: دیپلم
  • شروع فعالیت: از 1396 تاکنون
  • شماره موبایل: ۰۹۱۳۵۸۴۴۱۰۷