• تاریخ:سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

تمام مطالب برچسب :شن ریزی کوچه

ترمیم سیل بندی های روستا

در اثر بارندگی های اخیر به قسمتی از سیل بندها روستا پورشعبان دچار آسیب دیدگی نیز شدند، که توسط دستگاه لودر با همکاری دهیاری روستا نیز ترمیم انجام شدند.