• تاریخ:سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

تمام مطالب برچسب :ویزیت رایگان

ویزیت رایگان در روستای پورشعبان

خداوند گاهی دستان بیماری که از درد و نیازمندی به سوی آسمان بلند می شود را در دستان انسان های با کرامتی چون پزشک که همواره در عرصه هاي خيرخواهي و نيکوکاري پيشگام بوده و مي کوشيد تا با نيتي الهي شادماني را به نيازمندان هديه کنيد قرار ميدهد